αβανγκαρντισμός

Όρος που προέρχεται από τη γαλλική λέξη avant-garde και σημαίνει πρωτοπορία, εμπροσθοφυλακή. Με τον όρο αυτόν χαρακτηρίζονται τα καλλιτεχνικά και πνευματικά ρεύματα των αρχών του 20ού αι., που κύριο γνώρισμά τους ήταν η αμφισβήτηση των καθιερωμένων αξιών. O φοβισμός, o κυβισμός, o φουτουρισμός, o εξπρεσιονισμός, o ντανταϊσμός είναι τα σημαντικότερα από τα ρεύματα αυτά που επηρέασαν βαθιά τις αντιλήψεις της σύγχρονης τέχνης. Από τους εκπροσώπους του α., άλλοι κατέληξαν στον φορμαλισμό, που τείνει όλο και σε μεγαλύτερη αφαίρεση, και άλλοι πάλι ενδιαφέρθηκαν για την πολιτική πραγματικότητα της εποχής τους, εντάχθηκαν στα προοδευτικά κινήματα και προσπάθησαν να τα εκφράσουν. Η τάση αυτή ενισχύθηκε περισσότερο στη διάρκεια του B’ Παγκοσμίου πολέμου.
* * *
ο
η τάση για την εφαρμογή διανοητικών ή καλλιτεχνικών πειραματισμών, η συμμετοχή στη δραστηριότητα τής αβάν-γκαρντ ή η προσπάθεια συνδέσεως με αυτή.

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.